background

Kalite Politikamız

Haska Yapı, tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu iş ortaklarının memnuniyetini sağlamak amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiş ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt eder;

 

Operasyonel Mükemmellik

Haska Yapı, her müşterisi için değer yaratmak ve müşterilerinin beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmetler sunmak amacı ile "Müşteri Memnuniyetini" en üst seviyede tutmayı kendisine hedef edinmiştir. Müşteri odaklı çalışma prensibi paralelinde; müşteri şikâyetlerini, çözüme kavuşturmak üzere etkili ve verimli bir şekilde ele alarak iş planlamaktadır.

İnsana Yatırım

Haska Yapı, en önemli değerinin insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini en üst seviyede tutar.

Sürekli Gelişim

Haska Yapı, stratejik hedefleri doğrultusunda çalışanlarına, teknolojiye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine ve iş süreçlerine yaptığı yatırımlar ve düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi mümkün kılar. Sürekli gelişim için yeni projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri şikâyetlerini süreç gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanır. Yeni iş alanları ve gelişimleri takip etmek için ulusal ve uluslararası konferans/kongrelere katılım sağlayarak yeni iş geliştirme fırsatlarını değerlendirir.

Kurumsal İş İlkelerine Bağlılık

Haska Yapı, faaliyetlerini uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal İş İlkelerine uygun şekilde yürütür. Tüm hizmetlerini ve faaliyetlerini, organizasyon yapısı, mali durumu ve performansı ile ilgili olarak hissedarlarına zamanında ve şeffaf bilgiler sunar.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Haska Yapı, faaliyet alanı içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar, kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir ve içinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci

Haska Yapı, faaliyet alanları ile ilgili mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyar; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini güvence altına alarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur