background

Fenerbahçe Dereağzı

Yer: İstanbul - Türkiye
Uygulama Alanı: Çatı
4.500 m² Çatı Yenileme, Panel Üzeri Panel Uygulaması.